در دهه ی اخیر ساماندهی حمل و نقل و ترافیک با استفاده از ابزارها و سامانه های هوشمند حمل و نقل مورد توجه سازمان های مرتبط، مخصوصاً شهرداری ها و سازمان های وابسته آنها بوده است. توجه به حمل و نقل و افزایش کمیت و کیفیت سرویس دهی به شهروندان به خصوص در بخش جابجایی مسافر با در نظر گرفتن رویکدر های دولت و مجلس و هدفمندی یارانه ها امری ضروری بوده و استفاده از سامانه های هوشمند حمل و نقل در این بخش اجتناب ناپذیر است.

کلیه  حقوق وبسایت برای شرکت مهندسی بهروش پرداز سپاهان محفوظ است.